Kuya Nathan Dein ni Bebeng

Kuya Nathan Dein ni Bebeng

My 2nd sana pero ngayon 1st pamangkin, Nathan Dein. Binyag ng panganay na anak ng aming kapatid na si Jopet & his wife Judy. Sa Laguna ginanap ang binyag, at buti na lang naka-vacation leave ako kaya nakasama din at nakakain sa magarbong kainan. Salamat Kuya...

Pin It on Pinterest