Select Page

Happy Anniversary Mommy. We Love You!

We knew na, medyo matagal ka nang hindi nakakatanggap ng mga naggagandahang bulaklak katulad mo. Pero tiwala pa din ako sa Aerol’s Flowershop na mapasaya ka oras na matanggap mo ito. Simula noong tayo’y ikasal hanggang sa ngayon at sa susunod pa. Maraming Salamat. I love you! ~Daddy

“If I go a million miles away/I’d write a letter, each and everyday/’Cause I know that nothing/Nothing can ever change that love I have for you.” — “Nothin’ Can Change This Love” by Sam Cooke

Pin It on Pinterest

Share This