Select Page
Naglambing si Mommy

Naglambing si Mommy

Naglambing si mommy. Breakfast sa Beanery2 bago ako pumasok at snacks naman sa Chikusai naman pagkagaling sa work. After nito, konting OPP sa aming business na sanitary napkin, himay-himay ng konti at hakot na puwedeng maging prospect na kasama sila Dan Montes at...

Pin It on Pinterest