Baka mayroon sa inyong may gustong makabagong patungan ng remote control. Hindi agad nasisira. Ang pinagkaiba nitong holder na ito, kaya niyang tumawa at magsalita. Lumilipat din ng puwesto kapag walang masagap na signal. Limited edition lang ito. Kaya order na. Hehehe!

Item name: Dayan

Price: Php 559.69

The short URL of the present article is: https://jordannes.com/TPcpxRWu

Pin It on Pinterest

Share This